Vad är tjänstedesign?

Metodiken inom tjänstedesign går att använda på olika sätt beroende på uppdraget och situationen.

  • En befintlig tjänst ska förändras
  • En ny tjänst skapas
  • Leverananse av tjänsten behöver omorganiseras

Utgångspunkten är alltid att förstå kundens beteende och behov för att skapa tjänster som efterfrågas av kunden. 

Värdefulla insikter avgör

Tjänstedesign kan delas in i tre faser:

  • Utforskande
  • Innovation
  • Förverklingande 

I den första fasen, Utforskande, undersöker och identifierar vi tillsammans vilka behov som finns.

Vi gör kvalitativ research, och kompletterar vid behov med kvantitativ research, för att kartlägga era målgrupper och intressenter samt deras kontakter med er och era tjänster. 

Vi börjar med en kartläggning

intern kartläggninsinventering för att få reda på vilka insikter som redan finns och vilken kunskap vi behöver fylla på med.

Sedan genomför vi intervjuer och observationer med dina kunder.

Våra erfarna experter analyserar och visualiserar alla kundinsikter så att de blir värdefulla och praktiskt användbara i design såväl som i det vardagliga arbetet och kontakt med kunder. 

Kundens resa kopplas ihop med leverans av era tjänster. Den visualiseras i en karta över den digitala upplevelsen.

Vi utgår från er affär och tar även in relevanta trender och hur det påverkar.

Tillsammans formulerar vi tydliga och mätbara effektmål för uppdraget.

Den här fasen ger dig relevanta insikter om dina kunders beteenden och drivkrafter. Vilket samlas i kommunikationsplattformen som ger det långsiktiga stöd som behövs för att utforma tjänster som på riktigt matchar kundernas behov.

Innovation för att hitta de bästa lösningarna

Innovation, som är nästa fas, identifierar vi möjligheter som förbättrar kundupplevelsen. Det är en kreativ och iterativ process där vi tillsammans hitta lösningar som möter de behov ni har.

Innovation sker på flera plan,

  • kognitivt i konkreta Touchpoints på kundresan utifrån hur hjärnan fungerar,
  • upptäckt av och presentationen av sk Call To Actions,
  • som leder till Värdeerbjudandet
  • konvertingsoptimering med A/B tester för att säkerställa att hypoterna funkar i verkligheen

och inte sällan

När du har kartlagt kundens totala upplevelse av din tjänst och ringat in hur den bättre kan möta kundens behov, är det dags att prioritera. Det bör ske utifrån parametrar som kundvärde, komplexitet och görbarhet, samt affärs- och effektmål.

Det är kopplingen mellan affärsnytta och kundnytta som bra tjänster blir till.

Ofta konceptualiseras och visualiseras några av de bästa idéerna med hjälp av av idékartor, storyboards och konceptbeskrivningar.

Från idé till lansering

I den tredje fasen, Förverkligande, ska detaljerna för koncepten och idéerna tas fram för att säkra utformningen hela vägen fram till lansering. 

De bästa lösningarna designar vi i detalj så att de blir användbara och attraktiva. Vi hjälper dig dessutom se till att de blir implementerade på ett effektivt sätt. Många förknippar tjänstedesign med Utforska- och Innovera-fasen, men utan effektiv implementering spelar det ingen roll hur smarta tjänstekoncept du får fram.

Handlar det om digitala gränssnitt tar vi fram innehållsstrategi, interaktionsdesign och grafisk design. I andra projekt kan åtgärden bli att utforma hur organisationen ska jobba för att leverera sina tjänster på ett bättre sätt. Arbetet kan även mynna ut i att ni bygger en helt kunddriven organisation med nya arbetssätt för att jobba mer kundnära.