Bakgrund: Gartner group har definierat begreppet Customer communications management (CCM).

Kundkommunikationshantering är en strategi för att

 • förbättra kommunikationen,
 • leveransen,
 • lagringen och hämtningen av
 • utgående kommunikation,
 • inklusive de för marknadsföring,
 • introduktion av nya produkter,
 • fmeddelanden,
 • korrespondens och
 • dokumentation kring förfråganingar
 • samt fakturerings- och betalningsmeddelanden.

Dessa interaktioner kan ske genom kontaktsätt och media av olika slag som dokument, e-post, SMS, sociala media och webbsidor.

CCM-lösningar företag en applikation för att förbättra all kommunikation med sina distributörer, partners, intressenter, kunder och tillsynsorgan  med skydd av den personliga integriteten. 

Bättre kunddialog

 • underlättas med ett helhetgrepp för kundkommunikationshanteringen
 • utbildning och kontinuerlig träning i kundbemötande
 • kartläggande av kundresan digitalt