Det är roligare tillsammans. Vi är övertygande att man utvecklas snabbare och bättre i samspel med andra.

Vi tror du känner igen dig i några påståenden:

  • Du är giggare, dvs en självständig företagare*
  • Du har en spetskompetens och är blande de ledande inom din nisch
  • Du uppskattar friheten och flexibiliten att välja uppdrag som passar dig
  • Du inser att du behöver stimulans och utveckling för att vara fortsatt attraktiv på marknaden
  • Du är värderingsdriven och väljer medvetet vilka verksamheter och människor du vill umgås med
  • Du förverkligar visioner snarare än bara jobbar för pengar

Och så gillar du att nätverka för att hitta nya spännande bekantskaper och utmaningar.

*) eller överväger att starta bolag

MixedMinds programförklaring

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genoom att driva det gemensamma varumärket Mixed Minds. Föreningen arbetar för personlig och affärsmässig utveckling. Föreningen säljer, mäklar och producerar tjänster som utgår från uppdragsgivarens behov och tillmötesgår dem genom en nätverkslösning, där den kreativitet som uppstår i mötet mellan olika branscher och kulturer kommer uppdragsgivaren till gagn.